Antresole i podesty


Podesty i antresole magazynowe to samonośne stalowe konstrukcje składające się z belek, najczęściej o profilu cienkościennym, wspartych na słupach kotwionych bezpośrednio do posadzki hali. Ich stabilność zapewnia się poprzez system stężeń, a poszycie standardowo wykonuje się z krat pomostowych, płyt wiórowych o wysokiej wytrzymałości lub podłogowych paneli stalowych. Podesty i antresole do magazynu są to niestandardowe rozwiązania opracowane przez inżynierów w celu zwiększenia wydajności systemu magazynowania poprzez wykorzystanie całej dostępnej kubatury w celu zwiększenia powierzchni roboczych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.