Regały push - back


Regały push-back to uproszczona wersja regałów paletowych przepływowych, który pozwala składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych. Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO - ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.