Regały wjezdne


Regały te są odpowiednie przede wszystkim do składowania produktów jednorodnych, o małej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową. Jest to system pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Zastosowanie regałów wjezdnych jest szczególnie korzystne w przypadku chłodni i mroźni, ponieważ pozwala na maksymalną oszczędność przestrzeni przeznaczonej na składowanie produktów w temperaturze poniżej zera. Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: z jednym korytarzem dostępu – system regałów wjezdnych - (drive-in), oraz z dwoma korytarzami po jednym z każdej strony regału – system przejezdny - (drive-through).